Kate's Journal

Friday, September 07, 2007

včerejší trénink dvoufázově
yesterday training two-phase

I.fáze: Zádiska a bříško s Péťou.........jeden fajn klučina z naší posilky, konečně poznal co to znamená tvrdě trénovat:)) hihiii
I. period: Back and Abd with Petr..........a nice boy from our gym, at last he saw what stand hard training:))

Shyby (Mixed Grip Chin) 3*max
Stahování kladky širokým úchopem na hrudník
(Wide-Grip Lat Pulldown) 4*8-10/45
Veslování
(Elevated Cable Rows) 3*8-10/55
Přítahy jč k pasu
(One-Arm Dumbbell Row) 10/25 10/25 8/30
Mrtvý tah s jč (Deadlift with dumbell) 3*10/30

Zvedání nohou ve visu (Hanging Pike) 3*max
Sed leh hlavou dolu
(Decline Crunch) 3*max
Metronomy (Metronoms) 2*16

II. fáze...tentokrát s moji Peťulou.....co jíného než naše nožky:)
II. period....this time with my friend Petra....what else than our legs :)

Zakopávání (Lying Leg Curls) 4*10/25
Mrtvý tah s nataženým nohama (Stiff Legged Deadlift) 3*10/60
Legpress
(Lying Machine Squat) 10/150 10/170 10/170
Dřepy (Squat) 3*12/70
Dřepy na široko s jč (Plie Dumbbell Squat) 3*15/20
Předkopávání (Leg Extensions) 4*10-15/25
Výpony na hackenenech
(Standing Calf Raises) 3*20


Moje maličkost:))

1 Comments:

  • At 1:53 PM , Anonymous lolfull said...

    You're indrecible, very nice pic, your face and your body makes all money in the world useless

     

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home